Skip to content

Uuden ohjelmistotuotteen ja skaalautuvan palvelukehityshanke saatu päätökseen

Exadocs Oy:ssä
toteutettiin 2022-2023 uuden ohjelmistotuotteen ja skaalautuvan palvelukonseptin kehittämishanke, jossa toteutettiin dokumentinhallinnan ohjelmisto ja kehitettiin palvelutoiminta.

Hankkeen tuloksena syntyneiden toimintamallien avulla yritys pystyy tehokkaammin skaalaamaan ja kasvattamaan liiketoimintaa suurempaan kokoluokkaan.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama EAKR-hanke.